Banner - MstsRouteBouwers
Algemeen
Op al onze afbeeldingen, video’s en producten op deze website rust copyright © MstsRouteBouwers -  De Bilt, tenzij anders is
vermeld.

Het downloaden van de door ons aangeboden producten is gratis (freeware).
Hoewel wij er alles aan doen om onze informatie te controleren op juistheid en de aangeboden bestanden te controleren op het
(niet) aanwezig zijn van virussen geven wij geen enkele garantie. “MstsRouteBouwers - De Bilt” is op geen enkele manier
aansprakelijk voor schade die door het gebruik van onze producten wordt veroorzaakt. Gebruik is daarom geheel op eigen risico.

Afbeeldingen, video’s en andere producten
De op deze website aangeboden afbeeldingen, video’s en andere producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
“MstsRouteBouwers - De Bilt” erkent de rechten van de door ons aangeboden producten volledig en gebruikt deze bestanden met
toestemming van de rechthebbende(n).

Indien u van mening bent dat een afbeelding, video of een ander product u toebehoort en deze zonder uw toestemming op deze
website gebruikt wordt, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Wilt u onze afbeeldingen, video’s of andere producten gebruiken voor commercieële doeleinden, dan dient u toestemming te
verkrijgen van de rechthebbende(n). Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het bovenstaande contactformulier.

Disclaimer